Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Služby veřejnosti
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-8448/2015/9002/411 IK

Dotaz:

  1. Který subjekt provozuje na Vašem ministerstvu službu nápojových a potravinových automatů?
  2. Na jak dlouho je smlouva s tímto subjektem uzavřena a jaké datum je stanoveno jako počátek smlouvy?
  3. Kolik nápojových a potravinových automatů se aktuálně dle platných smluv či dodatků na půdě ministerstva nachází?
  4. Jakou částku hradí subjekt ministerstvu za nájemné za automat(y)?
  5. Jakým způsobem a na základě čeho byl aktuální provozovatel(é) vybrán?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější