Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-6907/2015/9002/340 IK

Dotaz:

V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále také „zákon 106/1999“) žádám výše uvedený povinný subjekt o poskytnutí kompletní kopie dokumentu Závěrečná zpráva k auditům MF ČR zaměřených na hospodaření nemocnic s evropskými dotacemi poskytnutými v rámci Integrovaného operačního programu.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější