Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-10260/2015/9002/529 IK

Dotaz:

 1. Existují dokumenty, kterými ministerstvo financí v rámci výkonu práv akcionáře za stát stanovuje akciovým společnostem s majetkovou účastí státu dosažení ročních, popřípadě víceletých hospodářských (ev. jiných než hospodářských) měřitelných cílů a výsledků? Pokud ano, žádám o zaslání kopií těchto dokumentů, včetně všech jejich příloh, které se týkají akciových společností ČEZ, a.s., ČEPS, a.s., Český aeroholding, a.s., ČD Cargo, a.s. a České dráhy, a.s.
 2. Existují dokumenty, popisující nebo závazně stanovující proces tvorby ročních, případně víceletých, hospodářských plánů (včetně jejich následného vyhodnocování) v akciových společnostech s majetkovou účastí státu, v nichž ministerstvo financí vykonává práva akcionáře za stát? Pokud takové dokumenty existují, žádám o zaslání kopií těchto dokumentů, včetně informace o jejich posledním vyhodnocení, které se vztahují k akciovým společnostem uvedeným ve výčtu v otázce č. 1.
 3. Disponuje ministerstvo financí dokumentem nebo alespoň návrhem dokumentu, který by popisoval výkon vlastnických práv státu v akciových společnostech s majetkovou účastí státu, státních podnicích a národních podnicích (tj. vlastnickou politikou státu) ? Pokud ano, žádám o zaslání kopie tohoto dokumentu.
 4. Existují dokumenty, v nichž ministerstvo financí v rámci výkonu práv akcionáře za stát vyžaduje po akciových společnostech s majetkovou účastí státu dodržování určitých standardů či postupů v oblasti:
  1. veřejných zakázek, pokud je akciová společnost s majetkovou účastí státu jejich zadavatelem či dodavatelem;
  2. uzavírání smluv, jejichž smluvní stranou je akciová společnost s majetkovou účastí státu;
  3. nakládání s nemovitým majetkem vlastněným akciovou společností s majetkovou účastí státu;
  4. přístupu k informacím podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů?
   Pokud ano, žádám o zaslání kopií těchto dokumentů, vztahujících se k akciovým společnostem uvedeným ve výčtu v otázce č. 1.
 5. Dodržují akciové společnosti s majetkovou účastí státu, uvedené ve výčtu v otázce č. 1, nějaký kodex správy a řízení společnosti? Pokud ano, o jaký kodex se jedná a kde lze do takového kodexu nahlédnout?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější