Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-4238/2015/9002/194 IK

Dotaz:

Prosím zdvořile o poskytnutí informace podle shora označeného zákona o rozkladové komisi ministra financí na úseku loterií a jiných podobných her; zdali komise zasedala v posledních čtyřech měsících (říjen, listopad, prosinec 2014 a leden 2015), a kolik návrhů na rozhodnutí ministru financí předložila.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější