Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Služby veřejnosti
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-5622/2015/9002/276 IK

Dotaz:

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto informací:

  1. Sdělení v jakém stadiu je projekt JIM a jaká je současná prognóza jeho přípravy a aktuální stanovisko MF ČR k tomuto projektu.
  2. Sdělení v jakém stadiu je projekt reformy kontrolních a dohledových procesů v resortu MF ČR a jaký bude jeho další vývoj

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější