Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-4684/2015/9002/214 IK

Dotaz:

Žádáme vás o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jaké jsou náklady vašeho ministerstva na 1 kilometr u služebních vozidel. Máme na mysli zejména pořizovací cenu vozidla, roční odpisy na provoz takového vozidla, mzdové náklady a veškeré další náklady související s provozem vozidel, která vlastníte.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější