Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-10238/2015/9002/528 IK

Dotaz:

 1. Jakým způsobem je upravena nominace (tedy kdo navrhuje kandidáty, kteří předstupují před vládní výbor pro personální nominace) a následné jmenování či volba jednotlivých kandidátů na členy dozorčích rad akciových společností s majetkovou účastí státu, v nichž ministerstvo financí vykonává práva akcionáře za stát? Pokud existují dokumenty popisující nominaci a následné jmenování či volbu jednotlivých členů dozorčí rady, žádám o zaslání kopií těchto dokumentů.
  Pokud je nominace a jmenování upraveno jednotlivě pro akciové společnosti s majetkovou účastí státu, v nichž ministerstvo financí vykonává práva akcionáře za stát, žádám o poskytnutí kopií dokumentů, vztahujících se ke společnosti ČEZ, a.s., ČEPS, a.s., Český aeroholding, a.s., ČD Cargo, a.s. a České dráhy, a.s.
 2. Na základě jakých kritérií (např. vzdělání, profesní zkušenosti, bezúhonnost) jsou nominováni a následně jmenováni, resp. voleni jednotliví členové dozorčích rad akciových společností s majetkovou účastí státu, v nichž ministerstvo financí vykonává práva akcionáře za stát? Pokud existuje dokument, stanovující kvalifikační kritéria, která musí kandidáti na členy dozorčích rad takových akciových společností splňovat, žádám rovněž o zaslání kopie tohoto
  dokumentu.
  Pokud jsou kritéria stanovena jednotlivě pro akciové společnosti s majetkovou účastí státu, v nichž ministerstvo financí vykonává práva akcionáře za stát, žádám o poskytnutí kopií dokumentů, vztahujících se ke společnosti ČEZ, a.s., ČEPS, a.s., Český aeroholding, a.s., ČD Cargo, a.s. a České dráhy, a.s.
 3. Působil před zřízením Vládního výboru pro personální nominace pro akciové společnosti s majetkovou účastí státu, v nichž ministerstvo financí vykonává práva akcionáře za stát, „výbor pro jmenování“, „nominační komise“ nebo obdobný orgán (ať už coby součást ministerstva financí, nebo coby orgán takových akciových společností), který by hodnotil a navrhoval vhodné osoby na pozice v dozorčích radách akciových společností podobně, jako to činí Vládní výbor pro personální nominace? Pokud existuje dokument, který blíže upravoval existenci a činnost „výboru pro jmenování“, „nominační komisi“ či obdobný orgán, žádám rovněž o zaslání kopie tohoto dokumentu.
  Pokud takový orgán působil v jednotlivých akciových společnostech s majetkovou účastí státu, v nichž ministerstvo financí vykonává práva akcionáře za stát, žádám o poskytnutí kopií dokumentů, vztahujících se ke společnosti ČEZ, a.s., ČEPS, a.s., Český aeroholding, a.s., ČD Cargo, a.s. a České dráhy, a.s.
 4. Zveřejňují akciové společnosti s majetkovou účastí státu, v nichž ministerstvo financí vykonává práva akcionáře za stát, smlouvy o výkonu funkcí jednotlivých členů dozorčí rady? Pokud ano, žádám o sdělení, zda jsou tyto smlouvy, týkající se členů dozorčích rad akciových společností ČEZ, a.s., ČEPS, a.s., Český aeroholding, a.s., ČD Cargo, a.s. a České dráhy, a.s., přístupné k nahlédnutí v elektronické podobě a pokud ano, o poskytnutí webové adresy. 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější