Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-4074/2015/9002/184 IK

Dotaz:

Žadatel se z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 12. 2014, č.j.: 1 Afs 121/2014 -52 dozvěděl, že je povinností ministerstva financí pečlivě a průběžně analyzovat rámcové podmínky hospodaření subjektů v oboru výroby elektřiny ze solárního záření pro případ, že by se objevila nutnost vydat rozhodnutí podle § 260 odst. 1 písm. a) daňového řádu.

Žadatel žádá ministerstvo financí, aby mu sdělilo jakým způsobem analyzuje rámcové podmínky hospodaření subjektů v oboru výroby elektřiny ze solárního záření, jaké podklady pro to získává, od koho, jak je ministerstvem financí definován tzv. rdousící efekt odvodu z elektřiny ze slunečního záření dle § 7a zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie ve znění pozdějších předpisů (dále jen "solární odvod"), jak ministerstvo financí vyhodnocuje získané podklady, jaké jsou výsledky tohoto vyhodnocení za léta 2010 - 2014, jací pracovníci se tomuto úkolu věnují (jmenovitě), kolik činil náklad na jejich mzdu za rok 2013 a 2014, kterému útvaru či úseku ministerstva financí je tato činnost svěřena a pod kterého náměstka spadá.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější