Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-2600/2015/9002/113 IK

Dotaz:

 1. Kdo provádí analýzu projektu Humanizace centra města Orlová, ministerstvo nebo třetí subjekt? Pokud pracovníci ministerstva, který odbor, útvar? S jakého právního předpisu analýza vychází, kdo ji zadal?
 2. Co je předmětem a podstatou analýzy? Jaké finanční náklady, při analýze třetí stranou, jsou s tím spojené?
 3. Jak je o této záležitosti informováno město Orlová a s kterou osobou z města Orlová se jedná?
 4. Kdy je dán termín ukončení analýzy a kdo je nadřízený k danému provedení a výsledku.
 5. Kolik projektů a které jsou takto obdobně analyzovány?
 6. Jaký je v rozpočtu letošní celkový finanční objem pro program nápravy škod v Moravskoslezském kraji, z kterého má být předmětná zakázka Humanizace centra města Orlová financována?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější