Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-539/2015/9002/12 IK

Dotaz:

Žádám o poskytnutí informace o mimořádných odměnách na ministerstvu v roce 2014. Prosím o zaslání soupisu 15 nejvyšších odměn, u kterých bude uvedena částka, jméno a funkce (případně pouze funkce), zdůvodnění odměny.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější