Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti
  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-3735/2015/9002/181 IK

Dotaz:

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souvislosti s žádostí o informace ze dne 26. listopadu 2014 a ze dne 2. prosince 2014 ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o poskytnutí následujících informací v odpovědi na moji žádost ze dne 2. prosince 2014 mi bylo sděleno, že částky jsou uváděny včetně DPH, k čemuž bych se chtěl zeptat, z čeho dovozujete, že částka státní garance je uváděna včetně DPH (v ekologických smlouvách ani nikde jinde jsem o tom zmínku nenašel) a v případě, že jsou tedy částky uváděny včetně DPH, jaká sazba (s ohledem na to, že sazba DPH je proměnlivou veličinou) DPH se uplatňuje? dále mi bylo sděleno, že Ministerstvo financí neeviduje žádný proběhlý ani probíhající soudní řízení týkající se státních garancí na likvidaci ekologických zátěží, k čemuž bych se chtěl zeptat na základě jakých podkladů došlo Ministerstvo financí k tomuto závěru (neboť ve volně dostupných zdrojích na internetu jsem objevil mnohá rozhodnutí týkající se ekologických zátěží, např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 84/2008 - 131, rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 2901/2008, rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 57/2005, rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2032/2005)?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější