Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Služby veřejnosti
  • Žádost

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-2476/2015/9002/110 IK

Dotaz:

Žádost o poskytnutí informací týkajících se platných obecně závazných vyhlášek obcí regulující provozování loterií a jiných podobných her, přijatých obcemi na základě § 50 odst. 4 nebo 5 zákona č. 202/1999 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "loterní zákon"), které byly Ministerstvu financí, odboru 34, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, v souladu s ustanovením § 50 odst. 7 loterního zákona zaslány ze strany
zastupitelstev obcí, resp. Ministerstvo financí, odbor 34, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi skutečnost jejich schválení zjistilo z vlastní úřední činnosti (dále jen "OZV regulující hazard").

Konkrétně žadatel požaduje:

  1. sdělení, jaká OZV regulující hazard jsou aktuálně platná;
  2. sdělení, jaké platná OZV regulující hazard zakazují provozování loterií a jiných podobných her na celé území příslušných obcí; a
  3. sdělení všech platných OZV regulující hazard, jež nezakazují plošný provoz loterií a jiných podobných her, ve smyslu písm. (b) výše, a rozsah zákazu jimi stanových

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější