Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-66 326/2014/21/1226 IK

Dotaz:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů žádám o poskytnutí následujících informací:

  • částka, v jaké výši byla ministerstvem ročně vyplacena na náhradě škody podle zákona č. 82/1998 v letech 2000 - 2013
  • částka, v jaké výši byla v jednotlivé roky za období 2000 - 2013 ministerstvem vyplacena na náhradě škody podle zákona č. 82/1998 „dobrovolně“ (ve lhůtě dle § 15 citovaného zákona) a v jaké výši až po rozhodnutí soudu.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější