Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-68388/2014/21/1274IK

Dotaz:

Dovoluji požádat na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o svobodném přístupu k informacím") Ministerstvo financí ČR o zpřístupnění informace o tom, zda byly a/nebo jsou vedeny jakékoli občanskoprávní či obchodněprávní spory:

  • proti společnosti RAFFAELLO s.r.o., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Staropramenná 653/31, PSČ 150 00, IČO: 629 06 666, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 34441 (dále jen „Společnost"); a/anebo
  • v souvislosti s pozemkem pare. č. 2203, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 759 m", jehož součástí je budova s č.p. 1642; a/anebo
  • v souvislosti pozemkem pare. č. 2205, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 139 m2 ; vše v současnosti zapsáno na listu vlastnictví číslo: 934, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Nové Město, obec Praha, jejíchž je Společnost jediným a výhradním vlastníkem.

O informace související s výše uvedeným žádám za účelem zjištění existence jakýchkoliv restitučních nároků jakékoliv církve vůči výše specifikovaným nemovitostem, jejichž jediným a výhradním vlastníkem je Společnost.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější