Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-66 976/2014/21/1242IK

Dotaz:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme Ministerstvo financí ČR se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha o poskytnutí informací ve věci:

  • Objektu kaple Panny Marie Bolestné ve Zbraslavské ulici, v Praze 5 - Hlubočepích,
  • nacházející se na pozemku Ministerstva financí ČR na pozemkové parcele č. 617 (kód katastrálního území: 728837).

Žádáme o poskytnut následujících informací:

Za jakých podmínek by bylo možné výše uvedený objekt zapůjčit k využití obecně prospěšnou společností Orthodoxia Christiana o. p. s., zaručila-li by se tato o jeho opravu a využití k obecně prospěšným službám. Prosíme o konkrétní uvedení těchto podmínek, včetně uvedení výše požadovaných finančních úhrad a identifikace příslušného odboru Ministerstva financí ČR, pod který správa objektu spadá.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější