Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-63 756/2014-21/1100 IK

Dotaz:

Ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

  1. seznam všech společností, které v současnosti žádají o navýšení státních garancí na likvidaci ekologických zátěží vzniklých před privatizací v celé ČR
  2. seznam všech společností, kterým byla v minulosti zvýšena státní garance na likvidaci ekologických zátěží vzniklých před privatizací v celé ČR, včetně uvedení částky o kterou byla garance zvýšena a usnesení, kterým o tomto navýšení Vláda ČR rozhodla
  3. seznam všech proběhlých, či stále probíhajících mezinárodních arbitráží týkajících se státních garancí na likvidaci ekologických zátěží vzniklých před privatizací v celé ČR

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější