Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-61186/2014/21/1042 IK ze dne 4. září 2014

Dotaz:

Žádost podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o sdělení důvodů nebo zaslání stejnopisu rozhodnutí, kterým:

  1. Ministerstvo financí změnilo pravomocné rozhodnutí o provozování interaktivního videoloterního terminálu (lVT) tak, že povolenou dobu provozování zkrátilo na 1 rok
  2. ministr financí údajně zrušil rozhodnutí Ministerstva financí, které je zde uvedenoad a).

 

Vážení,
obracíme se na Vás s výše uvedenou žádostí. Neznáme jednací čísla výše uvedených rozhodnutí a nemáme možnost zjistit tato čísla ani název účastníka/provozovatele, kterého se týkají obě výše uvedená rozhodnutí. Proto přikládáme zprávu z tisku k identifikaci rozhodnutí ad b), ve kterém je jistě uvedeno jednací číslo rozhodnutí ad a).

Usuzujeme, že neexistuje žádný z těch důvodů, které jsou stanoveny zákonem č. 106/1999 Sb. jako překážka poskytnutí informace. Naopak se domníváme, že obě shora uvedená rozhodnutí mají tak zásadní význam pro praxi provozování sázkových her, že by je Ministerstvo financí mělo zpřístupnit veřejnosti. Proto žádáme, aby toto naše podání bylo Ministerstvem financí posouzeno také jako podnět k tomu, aby Ministerstvo financí zveřejnilo obě výše uvedená rozhodnutí na svých webových stránkách.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější