Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-61202/2014/21/1043 IK ze dne 12. září 2014

Dotaz:

Nedávno jsem zjistil, že skončil provoz herny, umístěné v budově Spolku, Nádražní 13 v Ostravě provozovatele 3E Projekt a.s., IČ 25389092 (dál 3E).

Když jsem se ptal na místním úřadu, jaké rozhodnutí k tomu nyní vydali, odkázali mne na Ministerstvo financí. Oni že nyní nic nerozhodovali. Dali mi Obecně závaznou vyhlášku č. 11/2011 vydanou Statutárním městem Ostrava, a účinnou od 1.1.2012, tím že se oni řídí.

Proto v rámci základního práva na informace dle čl. 17 Listiny základních práv a svobod, a zákona č. 106/1999 Sb. žádám sdělit, zda jste v roce 2014 rozhodovali o ukončení provozu výherních přístrojů a videoloterijních terminálů v ostravských hernách provozovatele 3E, a pokud ano, kdy jste pod jakým číslem jednacím ke kterému dni rozhodli o ukončení jejich provozu ve kde situovaných hernéch (adresa) provozovatele 3E v Ostravě.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější