Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-60808/2014/21/1034 IK ze dne 19. září 2014

Dotaz:

Dne 4. 8. 2014 bylo žadateli doručeno rozhodnutí o částečném poskytnutí informace, ve kterém sdělil povinný subjekt žadateli, že ode dne vydání usnesení Nejvyššího správního souduze dne 17. 12. 2013, č. j. 1 Afs 76/2013 – 57 eviduje celkem sedm žádostí o vydání aktu smíšené povahy ve smyslu § 260 daňového řádu ministrem financí, o kterém Nejvyšší správní soud v uvedeném usnesení pojednává.)

Žadatel tímto žádá povinný subjekt o sdělení, jakým způsobem byly žádosti vyřízeny, kolik jich bylo odmítnuto, kolik zamítnuto, kolik odloženo či jinak vypořádáno.

Žadatel dále žádá, aby povinný subjekt sdělil, zda ministerstvo financí či ministr financí v reakci na výše uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu učinil nějaké kroky a v případě, že tak učinil, žádá o sdělení, jaké takové kroky byly učiněny. Žadatel upozorňuje, že se nejedná o dotaz na názor, nýbrž o dotaz na faktické sdělení. Za kroky učiněné v reakci na výše uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu považuje například jakékoliv pokyny či opatření k vydání samotného aktu smíšené povahy ve smyslu § 260 daňového řádu, zadání či vyhotovení studií či analýz dopadů aplikace ustanovení o solárním odvodu na poplatníky odvodu, zadání či vyhotovení analýz možností změny právní úpravy či vydání podzákonných právních předpisů. Pokud povinnému subjektu stále není zřejmé, o co žadatel žádá či v případě, že má za to, že se žadatel dotazuje na názor, žádá žadatel, aby mu konkrétní nesrovnalosti sdělil a včas ho vyzval k upřesnění.

Pokud ministr nehodlá vydat v nejbližších týdnech či měsících akt smíšené povahy ve smyslu § 260 daňového řádu, nechť sdělí žadateli, že nemá v plánu takový akt v nejbližších týdnech či měsících vydat.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější