Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-57415/2014/21/962 IK ze dne 13. srpna 2014

Dotaz:

Na jednání odborových organizací působících v Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen ÚSTR) s vedením Ústavu dne 16. 7. 2014 bylo náměstkem pro ekonomiku, provoz a informatiku ÚSTR Jakubem Stránským sděleno, že Ministerstvu financí České republiky bude odeslán správcem kapitoly 355 návrh rozpočtu na rok 2015. Dále nám bylo sděleno, že je Ministerstvem financí ČR na rok 2015 plánováno snížení rozpočtu na kapitolu 355. V rozporu se Zákoníkem práce odborové organizace nebyly informovány o návrhu rozpočtu na rok 2015 a nebyl s nimi ani projednáván. Jak ukládá zákon č. 181/2007 Sb. tento návrh nebyl řádně projednán ani Radou ÚSTR. Odborové organizace navíc disponují informací, týkající se právoplatného soudního rozhodnutí, které navýšily výdaje ÚSTR v souhrnu o 1.139.609,- Kč. Tato částka byla patrně uhrazena z prostředků určených Ministerstvem financí ČR k činnosti Ústavu. Předpokládáme, že na úhradu této částky vedení Ústavu požádalo Ministerstvo financí ČR o rozpočtové opatření přesunem svých finančních prostředků.

Proto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás Nezávislá odborová organizace Ústavu pro studium totalitních režimů dovoluje požádat o poskytnutí následujících informací:

  1. kopie návrhu rozpočtu na rok 2015, který správce kapitoly 355 zaslal Ministerstvu financí České republiky a z něhož bude zřejmé, jakým způsobem je návrh strukturován a jak by měly být jednotlivé položky finančně pokryty,
  2. v jaké výši je Ministerstvem financí ČR plánováno snížení rozpočtu na kapitolu 355 na rok 2015 a kterých položek by se snížení přidělených financí mělo týkat,
  3. zda bylo Ministerstvo financí ČR o skutečnosti právoplatného soudního rozhodnutí a o vzniklé škodě ve výši 1.139.609,- Kč vedením ÚSTR informováno a z jakých finančních prostředků hodlají škodu uhradit,
  4. kopie žádosti ÚSTR o rozpočtové opatření v souvislosti se soudním rozhodnutím ve věci likvidace škody, o přesunu rozpočtových prostředků, v jaké výši, včetně zdůvodnění přesunu a použití financí..

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější