Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-56617/2014/21/947 IK ze dne 27. srpna 2014

Dotaz:

  1. oskytněte nám, prosím, informace o tom, zda v době od zřízení krajů do dnes došlo k nalezení nedostatků v hospodaření kraje. V případě, že ano, zašlete nám, prosím, stručné informace o tom, čeho se týkaly a kopie dokumentů svědčících o této skutečnosti.
  2. Poskytněte nám, prosím, informace o tom, zda v minulosti došel podnět na MF ohledně hospodaření kraje s majetkem mezinárodního letiště Brno-Tuřany (tj. od 1. 7. 2004). V případě, že ano, sdělte nám, prosím, čeho se to týkalo a jaké byly závěry.    

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější