Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Služby veřejnosti
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost
 • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-56022/2014/21/925 IK ze dne 15. srpna 2014

Dotaz:

Žádám tímto o poskytnutí následujících informace podle zákona 106/1999 Sb.:

Seznam kontrol provedených auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) u příjemců evropských dotací v programovacím období 2007-2013.

U každé kontroly požaduji tyto informace:

 1. identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo)
 2. název projektu
 3. operační program
 4. informaci zda byla zjištěna pochybení
 5. vyměřená korekce (částka v Kč)
 6. datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly)

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější