Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Služby veřejnosti
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-48300/2014/21/777 IK ze dne 3. července 2014

Dotaz:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí níže uvedených informací, které se týkají využívání a financování facility managementu v rámci správy Vašich budov a objektů.

 1. Používali jste v rámci správy Vašich budov a objektů v letech 2011, 2012, 2013 a v současnosti firmy poskytující outsourcing služeb týkajících se správy objektů a péče o zaměstnance? Jaká firma to byla/je a kolik jste v jednotlivých letech takové firmě, pokud jste využili jejich služeb, zaplatili?
 2. Jakou částku jste v jednotlivých letech 2011, 2012 a 2013 zaplatili za provozní náklady vašeho rezortu?
 3. Jakou částku jste v jednotlivých letech 2011, 2012 a 2013 platili za služby související se správou Vašich budov a objektů a jakou částku měsíčně platíte v průměru v letošním roce? (Prosím rozepsat služby související s úklidem, ostrahou objektů, elektrickou energií, vodným, výdaji za opravu objektů a údržbu zeleně.)
 4. Na kolik a jak konkrétně využíváte při správě Vašich objektů KPI ukazatele?
 5. Kolik máte v současnosti zaměstnanců a jaká průměrná plocha je na jednoho Vašeho zaměstnance?
 6. Jaký software používáte při sledování nákladů na správu Vašich budov a objektů, na kolik Vás přišlo pořízení tohoto softwaru?
 7. Jaké údaje uvádíte do Centrálního registru administrativních budov?
 8. Aplikovali jste do běžného provozu normu ČSN EN 15221 – Facility management?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější