Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Služby veřejnosti
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-54560/2014/21/897 IK ze dne 20. srpna 2014

Dotaz:

Žádám Vás o poskytnutí informací v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v následujícím rozsahu a formě:

 1. vyplnění přiloženého dotazníku (včetně poskytnutí příslušných dokumentů na základě odpovědí v dotazníku),
 2. poskytnutí seznamu zakázek zadávaných v JŘBU za posledních 5 let s uvedením následujících informací:
  1. název zakázky,
  2. zda se jedná o rámcovou smlouvu či nikoli,
  3. oslovený dodavatel,
  4. hodnota zakázky v Kč bez DPH,
  5. cpv kód/y,
  6. režim zakázky (vzmr, podlimitní, nadlimitní)
  7. důvody pro vyhlášení zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění - jřbu (např. podání jediné nebo žádné nabídky, ochrana výhradních práv k autorskému dílu, krajně naléhavý případ – z časových důvodů), v rámci bodu 2) poté minimálně poskytnutí seznamu podle a) až e), pokud by zjištění bodu f) nebo g) vyžadovalo provedení složité analýzy.

Žádost o vyplnění dotazníku podle bodu 1) je určena pro vedoucí pracovníky v oblasti informatiky Vašeho orgánu. Žádost o poskytnutí informací podle bodu 2) je určeno pro odbor nebo oddělení nákupu a veřejných zakázek.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější