Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-46284/2014/21/731 IK ze dne 27. června 2014

Dotaz:

V rámci práva na informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, žádám o sdělení, zda Svaz českých a moravských bytových družstev (SČMBD), Podolská 401/50, 147 00 Praha, dostává na svou činnost nějaké prostředky (příspěvky, granty a pod.- dál "Příspěvky") z veřejných prostředků našeho státu, a pokud ano, v kterém roce v jaké výši je dostali v letech 2012 a 2013, a 2014. Pokud Příspěvky bývají na ně převáděny po květnu běžného roku, stane se tomu tak i letos? Který ústřední orgán státní správy v kladném případě tyto prostředky na SČMBD převádí?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější