Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-48221/2014/21/778 IK ze dne 2. července 2014

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás žádám o poskytnutí následujících údajů:

Dle sdělení legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR z 6.6.2012 čj. 330/2012-LOSP/7 je stát, na základě stanoviska pléna Ústavního soudu ČR z 28.4.2009 sp.zn. Pl. US-st. 27/09, odpovědný za škodu způsobenou regulací nájemného a poškození pronajímatelé bytů se tudíž mohou soudně domáhat náhrady za omezení jejich vlastnického práva. Za účelem ověřeni, že toto sdělení MSp. je pravdivé, vás žádám o poskytnutí informace, v jaké souhrnné výši byly vyplaceny tyto náhrady v jednotlivých letech, tj. v r . 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější