Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-45403/2014/21/715 IK ze dne 3. června 2014

Dotaz:

1) Existuje na Ministerstvu financí jakákoliv metodika nebo pokyn, který by se vztahoval k § 29 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a objasňoval, co jsou to jiná dostatečná opatření nahrazující funkci útvaru interního auditu? Pokud ano, zašlete mně, prosím, jejich kopii.

2) Existuje na Ministerstvu financí jakákoliv metodika nebo pokyn, který by připouštěl možnost, že by se dle § 29 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, dala považovat za jiná dostatečná opatření nahrazující funkci útvaru interního auditu, kontrolní činnost vykonávaná finančním nebo kontrolním výborem zastupitelstva obce, které byly ustanoveny dle § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích? Pokud ano, zašlete mně, prosím jejich kopii..

3) Je porušením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, když obec jako orgán veřejné správy nemá útvar interního auditu ani osobu pověřenou výkonem interního auditu a za jiná dostatečná opatření nahrazující interní audit dle § 29 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, považuje kontrolní činnost finančního nebo kontrolního výboru zastupitelstva obce? Zašlete mně, prosím, informace, z kterých jasně vyplývá správnost odpovědi na tuto otázku.

4) Může zastupitelstvo obce pověřit svůj finanční nebo kontrolní výbor prováděním kontrolní činnosti, která by měla tímto nahradit jako jiná dostatečná opatření funkci útvaru interního auditu dle § 29 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole? A může takto pověřit finanční nebo kontrolní výbor starosta obce, který je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, odpovědný za řádný výkon finanční kontroly? Zašlete mně, prosím, informace, z kterých jasně
vyplývá správnost odpovědi na tuto otázku.

5) Může finanční nebo kontrolní výbor zastupitelstva obce provádět veřej no správní kontrolu u příspěvkových organizací zřízených obcí? Pokud ano, kdo jím vystaví písemné pověření k provedení veřej no správní kontroly na místě? Zašlete mně, prosím, informace, z kterých jasně vyplývá správnost odpovědi na tuto otázku.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější