Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Služby veřejnosti
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost
 • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-32201/2014/21/384 IK ze dne 25. března 2014

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí následujících údajů:

 1. 1. Počet zaměstnanců organizace:
  a. V závěru roku 2009 :
  b. V současnosti:
 2. Jakým způsobem byla ve vaší organizaci zajištěna funkcionalita dohledového systému 1 v listopadu v roce 2009 ';
  - Tato funkcionalita nebyla zajištěna, organizace nevyužívala žádné dohledové služby
  - Na základě smlouvy o dodávce dohledových služeb externím dodavatelem (tj. software i provoz systému byly předmětem dodavatelských služeb, nebo tyto služby byly součástí plnění, tj. jako dílčí plnění, v rámci rozsáhlejší dodavatelské smlouvy na služby)
  - Na základě dílčí smlouvy o dodávce dohledových služeb externím dodavatelem (tj. licence software dohledového systému pořídila organizace dodavatelsky a konfiguraci systému a provoz zajišťují interní zaměstnanci organizace)
  - Na základě samostatného řešení bez dodavatelské pomoci, tj. řešení realizované výhradně interními zaměstnanci na bázi Nagios/Centreon (tj. organizace využívala software na základě licence GPL, instalaci,konfiguraci a provoz zajišťovali interní zaměstnanci organizace)
  - Žádná z výše uvedených možností
 3. Jakým způsobem je ve vaší organizaci zajištěna funkcionalita dohledového systému v současnosti ':
  - Tato funkcionalita není zajištěna, organizace nevyužívá žádné dohledové služby
  - Na základě smlouvy o dodávce dohledových služeb externím dodavatelem (tj. software i provoz systému jsou předmětem dodavatelských služeb, nebo tyto služby jsou součástí plnění, tj. jako dílčí plnění, v rámci rozsáhlejší dodavatelské smlouvy na služby)
  - Na základě dílčí smlouvy o dodávce dohledových služeb externím dodavatelem (tj. licence software dohledového systému pořídila organizace dodavatelsky a konfiguraci systému a provoz zajišťují interní zaměstnanci organizace)
  - Na základě samostatného řešení bez dodavatelské pomoci, tj. řešení realizované výhradně interními zaměstnanci na bázi Nagios/Centreon (tj. organizace využívá software na základě licence GPL, instalaci,konfiguraci a provoz zajišťují interní zaměstnanci organizace)
  - Žádná z výše uvedených možností".

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější