Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Služby veřejnosti
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-16830/2014/10/172IK ze dne 12. února 2014

Dotaz:

V souladu s § 2 odst. 1, § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon"), Vás žádám o poskytnutí informací, které se týkají tohoto pozemku:

  • p.č. 137/1, k.ú. Malá Strana

Na tomto pozemku se nachází plakátovací zařízení, jejichž fotodokumentace tvoří přílohu této žádosti. V této souvislosti pak žádám o poskytnutí informací, zda:

  • Je výše uvedené plakátovací zařízení ve vlastnictví Ministerstva financí ČR?
  • Pokud není vlastníkem výše uvedeného plakátovacího zařízení Ministerstvo financí, kdo je jejich vlastníkem?
  • Je pro umístění výše uvedeného plakátovacího zařízení uzavřena nájemní smlouva na dotčený pozemek? Pokud ano, tak od kdy do kdy? Jaká je výše nájemného? Jaké jsou výpovědní podmínky? Dále žádám o její kompletní kopii včetně všech příloh a dodatků.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější