Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-9060/2014/10/30IK ze dne 10. ledna 2014

Dotaz:

Ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto žádám povinný subjekt Ministerstvo financí České republiky o poskytnutí níže uvedené informace zaznamenané na listině ve formě kopie orignálu: Informace: dokument s názvem „Analýza německé právní úpravy obsazování funkcí ve státních podnicích nebo státem ovládaných podnicích" ze dne 11.7.2013 vypracovaná pro Ministerstvo financíČeské republiky spol. Noerr s.r.o.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější