Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-10238/2014/10/53IK ze dne 15. ledna 2014

Dotaz:

Na internetu se dočítám, že do r. 1992(3) existoval důchodový účet jako samostatný mimo státní rozpočet. Až v tomto roce se stal součástí státního rozpočtu a tedy se stal pouze jeho podúčtem a ne účtem samostatným. V zákonem stanovené lhůtě 15 dnů žádám o poskytnutí následujících informací

1) zakládá se tato skutečnost na pravdě a pokud ano kdy k této změně postavení důchodového účtu došlo?
2) jaká byl stav finančních prostředků na tomto účtu v okamžiku této změny - resp. před toto změnou, resp. o kolik se státní rozpočet touto změnou "obohatil"?
3) jaký byl stav na důchodovém podúčtu k 31.12.2013?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější