Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-8307/2014/10/21IK ze dne 8. ledna 2014

Dotaz:

Dle ustanovení § 13 zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí informace, zda rozhodnutí č.j. MF-60247/2013/34 ze dne 4.9.2013, rozhodnutí č.j. MF-60262/2013/34 ze dne 10.9.2013, nabylo právní moci. V případě, že předmětná rozhodnutí nenabyla právní moci, žádám o sdělení dalšího postupu ze strany Ministerstva financí a určení časového horizontu, do kdy budou interaktivní videoloterní terminály zrušeny.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější