Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-7833/2014/10/14IK ze dne 6. ledna 2014

Dotaz:

V rámci práva na informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. se táži, podporu na jaké akce, v rámci jaké výzvy, pod jakým č.j., v jaké finanční výši kdy získala Dalkia Česká republika a.s., IČ 45193410, z evropských fondů. Předpokládám, že Vaše ministerstvo má souhrnné informace o příjemcích podpor z evropských fondů.

Pokud takové informace snad souhrnně nemáte, který státní orgán je souhrnně má, či má alespoň informace o akcích, zlepšujících životní prostředí, a vztahujících se k teplárenství a elektroenertice?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější