Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Služby veřejnosti
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-104316/2013/10/1506IK ze dne 15. října 2013

Dotaz:

  • 1. Jaké právní služby a v jakém rozsahu si Ministerstvo financí ČR objednalo od advokátky JUDr. Barbory Šnáblové, IČ 71466941, s místem podnikání Na Betonce 205, 250 75 Káraný, v letech 2007 až 2013 (prosím o uvedení informace zvlášť za každý jednotlivý rok).
  • 2. Jakou částku zaplatilo Ministerstvo financí ČR advokátce JUDr. Barboře Šnáblové, IČ 71466941, za právní služby poskytnuté Ministerstvu financí ČR v letech 2007 až 2013 (prosím o uvedení informace zvlášť za každý jednotlivý rok).
  • 3. Poskytnutí kopií smluv uzavřených mezi advokátkou JUDr. Barborou Šnáblovou, IČ 71466941 a Ministerstvem financí ČR a faktur vystavených advokátkou JUDr. Barborou Šnáblovou, IČ 71466941 k proplacení Ministerstvu financí ČR.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější