Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Služby veřejnosti
 • Žádost
 • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-103474/2013/10/1531IK ze dne 11. října 2013

Dotaz:

Rádi požádali o následující informace:

 • Ekologické smlouvy
  - počet uzavřených ekologických smluv
  - celková cena garancí ve všech uzavřených ekologických smlouvách
  - počet k 30.9.2013 ukončených ekologických smluv
  - celková cena garancí vázaných na již ukončené ekologické smlouvy
  - celkové náklady na odstranění ekologických zátěží v rámci ukončených ekologických smluv
 • Ekologická smlouva č. 156/96 - Jihočeská plynárenská a.s.
  - datum uzavření ekologické smlouvy
  - celková cena garance ekologické smlouvy původní / aktuální
  - seznam všech realizovaných projektů v rámci dané ekologické smlouvy - AR, AAR, SP,
  doprůzkum, projekt, sanace (všechny etapy), postsanační monitoring, jiný monitoring, supervize,
  oponentury, jiné expertizy atd.
  - datum uzavření smlouvy na realizaci jednotlivých projektů a období jejich realizace
  - cena jednotlivých projektů s DPH (smluvní cena)
  - výše k 30.9.2013 uhrazených finančních prostředků na jednotlivé projekty a celkem za ekologickou smlouvu
 • Revitalizace krajiny narušené těžební činností
  - počet uzavřených smluv v jednotlivých krajích
  - celková cena všech uzavřených smluv v jednotlivých krajích
  - počet ukončených zakázek k 30.9.2013
  - celková cena ukončených zakázek na revitalizaci k 30.9.2013

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější