Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Služby veřejnosti
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-101631/2013/10/1467IK ze dne 7. října 2013

Dotaz:

Táži se, jaké povinnosti převzal při privatizaci státního majetku jeho soukromý nabyvatel, v tomto případě kdysi Nová Huť Klementa Gottwalda Ostrava Kunčice, nyní Arcelor Mittal a.s., IČ zřejmě 45193258. Proto v rámci práva na informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o právu na informace žádám poskytnout informace, obsažené v takové písemnosti o převodu majetku, a to formou poskytnutí kopie takové písemnosti.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější