Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Služby veřejnosti
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-101584/2013/10/1464IK

Dotaz:

Na Ministerstvo financí bylo dne 5. října 2013 doručeno podání týkající se žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel se domáhá informace, kolik žádostí od roku 2004 bylo podáno územními samosprávnými celky o udělení souhlasu s vydáním komunálních dluhopisů a v kolika případech nebyl souhlas udělen.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější