Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Služby veřejnosti
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Informační kancelář

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-82377/2013/10/1332IK

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí následujících informací (dokumentů):

  1. Jaký je celkový rozpočet projektu "Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací v prostoru staré amalgámové elektrolýzy v areálu společnosti SPOLANA a.s.", jehož zhotovitelem je společnost GEOSAN GROUP a.s.
  2. Kolik finančních prostředků již bylo k dnešnímu dni na uvedeném projektu proinvestováno.
  3. Zda došlo k navýšení rozpočtu u uvedeného projektu oproti původní realizační smlouvě a pokud ano, o jakou částku.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější