Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Služby veřejnosti
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-71 845/2013/10/1175 IK

Dotaz:

Dovoluji si Vás požádat o sdělení všech řízení u správních soudů ukončených v roce 2011, která byla vedena proti zdejšímu ministerstvu ve věci poskytování informací ministerstvem podle InfZ nebo ve věci vyřizování opravných prostředků ministerstvem podle InfZ (jak žaloby nečinnostní tak žaloby proti rozhodnutí). Dále pak žádám o sdělení všech nákladů ministerstva v těchto soudních řízeních. Prosím o sdělení alespoň v rozsahu: č.j. ministerstva, datum zahájení řízení(žádosti o InfZ), datum rozhodnutí ministerstva (poskytnutí informace), sp.zn. a označení správního soudu, datum rozhodnutí správního soudu, náklady soudního řízení, datum+url zveřejnění rozsudku ministerstvem, datum+url zveřejnění nákladů ministerstvem.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější