Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-72 483/2013/10/1192 IK

Dotaz:

Dovolte, abych touto cestou podal žádost o informace v režimu zákona č. 106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s následujícími dotazy:

  1. Existuje v organizační struktuře Ministerstva financí útvar, který by se zabýval výkonem kontroly nad Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ve smyslu § 7a zákona č. 551/1991 Sb. o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky?
  2. Je-li odpověď na předchozí otázku kladná, jaký je jeho název, kdo stojí v jeho čele a jaký je na tuto osobu kontakt?
  3. Je-li odpověď na otázku v bodu 1 záporná, jakým způsobem je pravomoc dle uvedeného § 7a zákona č. 551/1991 Sb. vykonávána a jak je tento výkon zajišťován po administrativní stránce?
  4. Jakým způsobem se podílí na výkonu předmětné pravomoci Ministerstvo zdravotnictví? Jaký je právní rámec výkonu předmětné pravomoci, včetně podzákonných právních předpisů?

Pokud není možné na některou z výše uvedených otázek poskytnout, prosím o odpověď na otázky, na které odpovědět lze.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější