Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Služby veřejnosti
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-62926/2013/10/1039IK

Dotaz:

Ve smyslu zákona čís. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám tímto Ministerstvo financí České republiky jako povinný subjekt ve smyslu právě citovaného zákona, o poskytnutí následujících informací:

  1. Úplný obsah pokynu či obdobného aktu ministra financí ing. Miroslava Kalouska, včetně všech případných příloh, na základě kterého došlo dne 2. května 2013 na letišti Václava Havla v Praze k přistavení cisterny před letadlo, ve kterém se měl nacházet pan Alexej Torubarov, občan Ruské federace.
  2. Výčet právních předpisů či případně podzákonných norem, na základě kterých ministr financí ing. Miroslav Kalousek pokyn či obdobný akt vydal.

 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější