Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Služby veřejnosti
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-62829/2013/10/1037IK

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o:

  • zaslání Kolektivních smluv za období od 1. 1. 2010 do dnešního dne, které byly sjednány mezi Ministerstvem financí, jako zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci, které zastupuje příslušný výbor základní odborové organizace
  • sdělení počtu kmenových občanských zaměstnanců, zaměstnaných na Ministerstvu financí ke dni: 31. 12. 2010, 31. 12. 2011, 31. 12. 2012,
  • sdělení, zda Kolektivní smlouvy sjednané v období od 1. 1. 2010 do dnešního dne u složek, u kterých jste zřizovatelem, či jsou ve vaší podřízenosti, připomínkujete a případně schvalujete.

 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější