Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-55670/2013/10/887IK

Dotaz:

Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o podání informace o obsahu popisu pracovní činnosti (pracovní náplň) každého zaměstnance, který provádí přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek zajišťujících pořizování, technické zhodnocení, opravy, udržování, pronájem a provoz ministerstva; kontroluje výslednou realizaci zakázek podle smluvních ujednání před jejich úhradou či zajišťuje centrální zadávání veřejných zakázek v rámci působnosti odboru, včetně použití system elektronických tržišť , a to jejich anonymizovanou kopií. Současně žádám o podání informace o obsahu předpisu, který stanovuje oprávnění k podpisování písemností jménem Ministerstva, včetně oddělení ekonomického (např. podpisový řád), a to jeho naskenovanou kopií.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější