Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-55506/2013/10/883IK

Dotaz:

Žádám tímto o poskytnutí následujících doplňujících informací k nákladům na ostatní služby a ostatní náklady z činnosi, které v roce 2012 dosáhly účet (518) 5 901 mil.Kč, (549 SÚ) 112 047 mil.Kč.

Specifikace 5-ti nejvýznamnějších služeb, které byly v předmětné kategorii v roce 2012 realizovány, a to ve smyslu největšího objemu nákladů spojených s danou službou. Specifikací se pro účely této žádosti rozumí název příslušné veřejné zakázky, na jejímž základě byla služba poskytována, název a IČ dodavatele a celková předpokládaná hodnota zakázky za celou dobu
trvání příslušné smlouvy.

Závěrem prosím o informaci, zda Ministerstvo financí využívalo v roce 2012 při odměňování zaměstnanců institut cílových odměn ve smyslu § 134a Zákoníku práce.

V kladném případě žádám údaj o celkovém objemu cílových odměn za rok 2012 a doplnění

informace, zda byly tyto cílové odměny vázány mj. na úsporu veřejných prostředků v oblasti poskytování ostatních služeb.

Odpověď

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější