Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-54443/2013/10/848IK

Dotaz:

Podle informací, které uveřejnila Česká inspekce životního prostředí (viz http://www.cizp.cz/3185_Pokuta-za-poruseni-vodniho-zakona v roce 2011 požádala společnost Karlovarské silnice, a.s. Ministerstvo financí o uzavření smlouvy na úhradu nákladů spojených s likvidací starých ekologických zátěží. Tímto si Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací:

  • zda již byla uvedená smlouva uzavřena,
  • a v případě, že již byla uvedená smlouva uzavřena, také žádám o zaslání kopie této smlouvy (kopii postačí zaslat v elektronické podobě na tento email).

 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější