Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č.j.: MF- 2688312013/10/73 IK a MF-26835/2013/10/72 IK

Dotaz

Ministerstvo financí uzavřelo s Deloitte Advisory s.r.o. dne 9. 7. 2010 Smlouvu o poskytování auditních, školících a souvisejících právních služeb při zajišťování činností v kompetenci Auditního orgánu. Outsourcing výkonu auditů na základě předmětné smlouvy a veřejné zakázky se jeví jako problematické a nestandardní.
Ve smyslu zákona shora žádám o poskytnutí informace - kopie dokumentů specifikovaných níže:

  • dokumentace k zakázce (dle §17 písmo w) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění) - výběrovému řízení, jehož vítězem se stala společnost Deloitte Advisory s.r.o. a na jehož základě s ní byla povinným subjektem uzavřena Smlouva o poskytování auditních, školících a souvisejících právních služeb při zajišťování činností v kompetenci Auditního orgánu dne 9. července 2010.

Informace se požadují elektronicky v originálním formátu, a pokud informace neexistují elektronicky, pakje požaduji zaslat v naskenované podobě elektronickou cestou.

Odpověď

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější