Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Služby veřejnosti
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost
 • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č.j.: MF-29477/2013/10/143IK

Dotaz

Tímto podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném prístupu k informacím, v platném znění, žádám o poskytnutí informací formou písemného zodpovězení následujících dotazů:

 1. Kolik v jednotlivých letech 2007, 2008, 2009, 2010,2011 a 2012:
  • a) činil příspěvek ČR do EU
  • b) ČR skutečně čerpala z fondu EU
 2. Kolik ve stejných letech ČR stála obsluha jejího dluhu
  • a) kolik se vyplatilo na úrocích
  • b) kolik činila splátka jistiny a v jakém pomeru byla splácena vydáním dalších dluhopisů
 3. Jaký byl v daných letech nárust dluhu ČR
 4. Jaký byl v daných letech výsledný deficit státního rozpočtu.

Žádám, abyste mi požadované informace zaslali elektronicky na adresu, ze které je odeslána tato žádost.

Odpověď

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější