Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Služby veřejnosti
 • Žádost
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-36522/2013/10

Dotaz

Žádám Vás o sdělení následujících informací, které se týkají dopravního napojení přes ulice Sadová a ČSA v Bruntále k nové lokalitě určené pro výstavbu rodinných a bytových domů v lokalitě „Za Mlékárnou v Bruntále".

 1. Kdo je investorem a následně stavebníkem výše zmiňovaného projektu „Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál-město, lokalita Za Mlékárnou"?
 2. Na základě kterých konkrétních informací a podkladů ze strany města Bruntál je financován tento projekt Ministerstvem financí a následně kde tyto skutečnosti (podmínky) mohu najít? (prosím o odkaz na link)
 3. Byla podána žádost ze strany města Bruntál či jiné fyzické nebo právnické osoby o finanční prostředky příp. o dotační tituly na Ministerstvo financí nebo na Ministerstvo průmyslu a obchodu? V případě, že ano, kde tuto žádost mohu najít? (prosím o odkaz na link)
 4. Je zadána Ministerstvem financí projektová dokumentace k výše uvedenému projektu „Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál-město, lokalita Za Mlékárnou". V případě, že ano, kde mohu najít či vyhledat podklady k této dokumentaci? (prosím o odkaz na link)
 5. V jaké fázi a v jakém stupni rozpracování se momentálně celý výše uvedený project nachází? Sdělení aktuálního stavu ke dni doručení této žádosti na Ministerstvo financí.
 6. Jaký bude následující postup směřující k samotné realizaci daného projektu? Popis jednotlivých fází, případně schvalovacích procesů. Kde tyto schvalovací postupy mohu řádně sledovat?
 7. Z jakých prostředků byly financovány studie (hluková, dopravní, rozptylová), které bylo nutné doložit pro E.I.A.? Dále se mi jedná o sdělení konkrétních částek, které byly vynaloženy na jednotlivé studie.
 8. Kdy dojde ke skutečné realizaci, tj. provedení stavebních prací dopravního napojení k lokalitě nových rodinných a bytových domů „Za Mlékárnou" přes ulice Sadová a ČSA v Bruntále? Jedná se mi o sdělení konkrétního časového harmonogramu jednotlivých stavebních prací stavby daného dopravního napojení, tj. termín územního i stavebního řízení, dále termín zahájení a ukončení předmětné stavby.

 

Odpověď

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější