Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-40443/2013/10

Dotaz

Žádám tímto o poskytnutí informací vztahujících se k výkazu zisku a ztráty Ministerstva financí, a to k syntetickým účtům 518 (ostatní služby), 521 (mzdové náklady) a 549 (ostatní náklady z činnosti). Informace prosím poskytněte za roky 2010 až 2012 v milionech korun, a to do přiložené tabulky viz. příloha 2.

Závěrem žádám o informace, jaký byl celkový počet zaměstnanců Ministerstva financí ke konci roku 2012 a jaká byla k tomuto datu celková výše vlastního kapitálu.

Odpověď

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější