Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-42707/2013/10

Dotaz

  1. Kolik kusů IVT ke dni 1.3. 2013 pravomocně povolilo Ministerstvo financí (dále jen Ministerstvo) k provozování v obci Tatce, PSČ 268 01.
  2. Ohledně každého z výše uvedených kusů IVT žádám o sdělení informací uvedených v jednotlivých sloupcích následující tabulky, přičemž informace o částkách ve sloupcích E,F,G uveďte v českých korunách.
  3. Žadatel usuzuje, že informace do těchto sloupců- tedy E,F,G- jsou obsaženy v herních plánech, které spolu s žádostí o povolení provozu IVT podává žadatel, Ministerstvo při vyhovění dotyčné žádosti otiskuje na dotyčný herní plán své razítko, čímž s jeho obsahem vyjadřuje souhlas a herní plán se tím stává součástí správního rozhodnutí o povolení provozu IVT. Žadatel však žádá o sdělení údajů do sloupců E,F,G i z jakéhokoliv jiného zdroje Ministerstva než uvedl v předcházející větě, která obsahuje jen odhad žadatele, v jaké součástí správních spisů Ministerstva se tyto údaje nacházejí.

 

Odpověď

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější